MEDICINE

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ

Ольга Россильна
Злоякісні новоутворення – одна з найважливіших проблем охорони здоров’я в Україні. Щорічно реєструється до 200 тисяч нових випадків онкологічних захворювань, 30% з яких діагностується на пізніх стадіях. Чому так відбувається, і як цього можна запобігти? Чи є в Україні можливість завчасно оцінити ризик розвитку раку? Виявляється, що так! Про це і піде мова у нашій бесіді із Ольгою Россильною, співзасновником, CEO Клініки персоналізованого дизайну діагностики і терапії «ОНКОТЕРАНОСТИКА», PhD.

Ольго, розкажіть, чим унікальна клініка «ОНКОТЕРАНОСТИКА»?
Клініка «ОНКОТЕРАНОСТИКА» – перший і єдиний в Україні заклад, основним напрямком діяльності якого є персоналізований підхід до ранньої діагностики раку та прогнозування чутливості до медикаментозного лікування. Команда наших співробітників складається із висококваліфікованих спеціалістів в галузях клінічної і фундаментальної онкології, серед яких доктори та кандидати наук. Всі послуги, які пропонує ОНКОТЕРАНОСТИКА, базуються на багаторічному досвіді та розробках кращих науковців-онкологів ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

В чому безпосередньо інноваційність підходів, які ви пропонуєте?
Нами створено нову інноваційну панель біомаркерів, асоційованих зі злоякісним процесом та розроблено алгоритм предиктивної оцінки ризику розвитку раку. Алгоритм базується на дослідженні профілю експресії циркулюючих мікроРНК у плазмі крові пацієнтів.

Проблема своєчасного виявлення онкологічної патології обумовлена не тільки її безсимптомним розвитком, але й відсутністю надійних критеріїв, що сприяють ранньому виявленню пухлинного процесу. Ефективним шляхом покращення результатів лікування, а відповідно і зниження смертності від злоякісних новоутворень є розробка програм ранньої діагностики раку. Наша технологія діагностики раку ОНКО Cheсk-Up та miRТЕСТ надає можливість ідентифікувати новоутворення ще до появи їх клінічних проявів.

Поряд з цим, ми перші в Україні впроваджуємо в практику низку підходів до персоналізованого дизайну медикаментозної терапії і моніторингу пухлинного процесу.

Визначення чутливості пухлин різного походження до медикаментозного лікування проводиться з використанням як операційного матеріалу, так і зразків крові онкологічних пацієнтів (малоінвазивний метод), яка уже успішно застосовується в США та Європі. Перевагою визначення чутливості шляхом вивчення циркулюючих маркерів в крові є можливість прогнозування відповіді на терапію у хворих на рак після оперативного видалення пухлини та за наявності віддалених метастазів з метою визначення особливостей перебігу пухлинного процесу.

Яка точність (в процентному еквіваленті) досліджень, що проводить ОНКОТЕРАНОСТИКА?
Визначення ризику розвитку патології на основі наших скринінгових програм має точність до 80%. Точність визначення чутливості пухлин до терапії коливається залежно від гістогенезу новоутворень, уже отриманого пацієнтом лікування і становить 70-98%.

Яке значення має рання діагностика раку?
Рання діагностика – основна запорука успішного лікування раку. Наразі скринінгові програми дозволяють попередити виникнення від 30 до 50% злоякісних новоутворень.

Наскільки ми зрозуміли з бесіди, ваша клініка активно підтримує українську науку та популяризує персоналізований підхід до терапії раку?
Безумовно! ОНКОТЕРАНОСТИКА є офіційним партнером науково-технічного проекту НАН України, і у рамках цього проекту 3-4 жовтня 2019 року у м. Києві Клініка проводить конференцію «Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку». Ця конференція присвячена питанням діагностичної ефективності методів для скринінгу та персоналізованій терапії онкохворих в Україні.

Ольго, дякуємо за дуже корисну інформацію. Що побажаєте нашим читачам, та тим, хто не байдужий до свого здоров’я?
Бережіть себе і своїх близьких, ведіть здоровий спосіб життя та не забувайте про профілактичні огляди!